kunstsmit.nl

Home

Welkom op de website van kunstsmit.nl.

De naam “Kunstsmit” is samengesteld uit de woorden “kunst” en “smit”. Smit is mijn achternaam, Frans mijn voornaam. Nu heb ik mij bekend gemaakt.

Smit is afgeleid van smid – smeden. Dit woord heeft drie betekenissen: 1. Metaal in (meestal) vloeiende, gloeiende toestand bewerken, of twee stukken metaal aan elkaar vastsmeden; 2. Vormen, scheppen; 3. Uitdenken, bedenken.

Het eerste heb ik nooit gedaan; wel heb ik tien jaar lang boven een winkel met een ijzeren uithangbord gewoond, dat ooit aan een zilversmid toebehoorde. Vormen, scheppen en uitdenken, bedenken doe ik mijn leven lang.

Die creatieve activiteiten monden uit in kunsten: die van de letteren en die van de muziek. Proeven van mijn creaties vind je op deze site. Sommige zijn ook te bestellen, dus Kunstsmit is tevens een webshop.